بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1397/08/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1397/04/17
اسامی برندگان خوش شانس ششمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 خرداد1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. (لیست دو) 1397/04/04
اسامی برندگان خوش شانس ششمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 خرداد1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. (لیست یک) 1397/04/04
اسامی برندگان خوش شانس چهارمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. (لیست یک) 1397/02/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1397/01/27
اسامی برندگان سومین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شد (لیست دو) 1397/01/20
اسامی برندگان سومین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شد (لیست یک) 1397/01/20
تغییر نرخ سود صندوق اندوخته پایدار سپهر 1396/12/02
اسامی برندگان خوش شانس دومین دوره قرعه کشی ماهانه یکصد سکه یک گرمی طلا و ده سکه بهار آزادی صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شد. (لیست یک) 1396/12/01
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1396/11/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1396/07/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1396/05/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1395/09/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1395/08/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1395/04/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1395/02/27
دعوت به محمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه 1395/02/27
دعوت به محمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه 1395/01/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1394/11/18
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه 1394/11/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1394/10/28
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر ساختار صندوق 1394/09/18
مصوبات مجمع صندوق سپهر آگاه مورخ ١٣٩٤/٠٨/١٨ 1394/09/18
دعوت به محمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه 1394/08/09
تغییر دوره پرداخت سود از فصلی به ماهانه 1394/07/21
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه 1394/07/11
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1394/06/21
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1394/04/13
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1393/11/07
پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه 1391/12/01