Menu

ترکیب د ارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‏ بینی سود می باشد و به منظور سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‏ها و گواهی‏های سپرده بانکی تاسیس گردیده است . بر طبق ماده ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد. برای مشاهده ترکیب دارایی های صندوق در دوره های زمانی و همچنین مشاهده این ترکیب به طور روزانه در هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان